Huwelijk of partnerschap en naamgebruik

Home > Huwelijk of partnerschap en naamgebruik

Huwelijk of partnerschap en naamgebruik

Om een relatie formeel te regelen zijn er 2 mogelijkheden: huwelijk of een geregistreerd partnerschap.

 • beiden zijn gelijkwaardig, de gevolgen zijn vrijwel gelijk
 • het geregistreerd partnerschap komt op dezelfde wijze tot stand als een huwelijk
 • de registratie kan op zijn vroegst 2 weken na de aangifte plaatsvinden
 • de verbintenis is voor de wet officieel door ondertekening van de akte

Geregistreerd partnerschap omzetten naar huwelijk

Een geregistreerd partnerschap kan worden omgezet in een huwelijk:

 • de gemeente maakt een akte van omzetting op
 • de akte wordt opgenomen in het register van huwelijken
 • door de omzetting eindigt het geregistreerd partnerschap en is het huwelijk een feit

Naamgebruik

Echtgenoten en geregistreerd partners mogen elkaars achternaam gebruiken. Voor het gebruik van de achternaam zijn 4 mogelijkheden:

 • alleen uw eigen achternaam
 • eerst uw eigen naam, gevolgd door de achternaam uw partner
 • eerst de naam van uw partner, gevolgd door uw eigen achternaam
 • de naam van uw partner in plaats van uw eigen achternaam

Naamsvermelding

 • met naam wordt bedoeld: het gebruik van de achternaam in het maatschappelijk verkeer
 • in het huwelijksboekje of boekje geregistreerd partnerschap wordt bij geslachtsnaam altijd uw eigen achternaam vermeld
 • op documenten zoals een paspoort of rijbewijs, staat altijd uw eigen achternaam, eventueel met vermelding van de naam van uw echtegeno(o)t(e) of geregistreerde partner

Woont u niet in gemeente Stichtse Vecht dan moet u na uw huwelijk of partnerschapsregistratie uw naamgebruik doorgeven aan uw woongemeente.

Naamgebruik veranderen

Als uw huwelijk of geregistreerd partnerschap eindigt, verandert het naamgebruik niet. Als u dit wilt veranderen, moet u opnieuw een verzoek indienen bij uw woongemeente.

Nieuwe huwelijksvermogensregels sinds 1 januari 2018

U trouwt automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Trouwen in algehele gemeenschap van goederen vervalt. Voor meer informatie zie www.rijksoverheid.nl.